Anna-Caisa Lindbäck är Registrator för FNH, hon är vår myndighetsperson.

Till Registrator vänder du dig med alla ärenden som rör registrering av föl, hästpass, frågor om hingstlicenser eller språngrulla.

Nedan finner du länk till en blankett du kan använda när du har ärende till Registrator. Där kryssar du i vad saken gäller, så inga oklarheter uppstår i onödan.

Anna-Caisa Lindbäck
Storvägen 66
952 04 Påläng
tel: 070-780 58 00 vardagar kl 8 – 10
epost: registrator@nordsvensken.org

Länk till blankett