För dig som är upp till 26 år finns en särskild grupp! Om du vill hänga på så kontaktar du någon av dessa:

Sofia Martinsson, sammankallande, mail: martinsson.sofia@gmail.com
Erika Karlsson
Jennie Preiholt
gemensam mail: fnhungdom@outlook.com

Det finns också en ungdomsansvarig ute i varje distrikt. De kan du hitta om du klickar här:

På gång just nu:

Ungdomshelg-25-26-januari-2020