Moderlandsraserna nordsvensk brukshäst, gotlandsruss och svensk ardenner erhåller visst stöd från EU. Här presenteras projekten som delfinansieras via dessa stöd.

Fölstöd för föl födda 2018. Genom projektet ges ekonomiskt stöd till ägare av föl födda 2018 av raserna NSV, svensk Ardenner och Gotlandsruss. Stöd till projektet ges från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur delfinansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Fölstöd för föl födda 2019. Projektbidrag har sökts och beviljats för föl födda 2019. Genom projektet ges ekonomiskt stöd till ägare av föl födda 2019 av raserna NSV, svensk Ardenner och Gotlandsruss. Stöd till projektet ges från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur delfinansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Unghingstprojekt 2019-2020. Projektmedel har  beviljats i begränsad omfattning. Projektet omfattar avelsvärdering, unghingstbedömning och unghingstutbildning under 2019 och 2020. Projektmedlen används för att delfinansiera avelsvärdering av hingstar våren 2019 och 2020, för att delfinansiera rådgivande unghingstbedömning hösten 2019 och 2020 samt bekosta bedömningstillfällen och utbildningspremier till de hingstar som blivit godkända vid unghingstutbildningsprov under 2019 och 2020. Stöd till projektet ges från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur delfinansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Föreningen Nordsvenska Hästens Kompetensutvecklings- och informationsprojekt.
Föreningen Nordsvenska Hästen har sökt och beviljats stöd från Jordbruksverkets landsbygdsprogram 2014 – 2020 som i sin tur finansieras från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet avser FNHs Kompetensutvecklings- och informationsprojekt 2019 gäller för delfinansiering av utgivning av Riksstambok band 94, delfinansiering av Avelskonferensen 2019 och delfinansiering av utgivning av medlemstidning under 2019. Stöd har beviljats i begränsad omfattning.

Fölbidrag 2018, utbetalningsomgång II
Utbetalning av fölbidrag för 2018 års fölårgång har fortsatt med ytterligare 53 föl per ras.
​Den 3 september 2019 betalades det ut för inkomna ansökningar för följande föl:
​Ardennerston 23-18-0029 tom 23-18-0055
Ardennerhingstar 23-18-5028 tom 23-18-5057
Nordsvenska ston 22-18-0033 tom 22-18-0060
Nordsvenska hingstar 22-18-5030 tom 22-18-5059
Gotlandsruss 30-18-0060 tom 30-18-0117

Det kan ta upp till några dagar innan pengarna finns på kontot, beroende av bank.
​I och med att dessa pengar betalats ut, kommer ansökan om delutbetalning skickas till Jordbruksverket. När sedan utbetalning sker, kan ny utbetalning påbörjas. Hur lång tid detta tar påverkas helt och hållet av den handläggningstid som utbetalningsenheten på Jordbruksverket tar i anspråk, och är utanför avelsföreningarnas påverkan.

​Har ni frågor om något gällande administrationen av fölbidragen 2018 är ni välkomna att kontakta undertecknad:

​Liselotte Erixon
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-591 434 03, vardagar 8.00-11.00
E-post sekreterare@gotlandsruss.se